افر شماره 1 (ارتقاء سطح کابری)
تاریخ : 1392/7/21

با عرض سلام و ادب و احترام
اولین آفر ما مربوط به ارتقاء سطح کابری کاربران می باشد.
به ترتیب اولویت ارتقاء جایزه های به شرح زیر می باشد.

1.ارتقاء به سطح نقرهای: 10000 بازدید رایگان یک ماه عضویت نقره ای
2.ارتقاء به سطح طلایی: